0031 (0)575 - 442999 - info@spervital.nl
 

Disclaimer

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Spervital is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Op foto's en afbeeldingen die op de website staan, berust copyright. Ze mogen onder geen enkel beding gekopieerd, bewerkt of door derden gebruikt worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spervital.

« terug